BANNER1 (1)
BANNER2
BANNER3 (1)

BIZ hakda

“Hangzhou Hanpai Mold Technology Co. Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, ol Zhejiang Die & Mold Senagat Assosiasiýasynyň Geňeş agzasy. Biz gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşýäris we iýmit bölejikleriniň halkasy ölýär, biomassanyň bölejikleri ölýär, organiki dökün bölejikleri halka ölýär, pişik hapa bölejikleri halka ölýär ler rolik gabygy we ş.m.Dünýä üçin nol kemçilikli pellet degirmeni bilen üpjün etmek biziň ösüş maksadymyz.

2017-nji ýylda Hangzhou ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde sylaglandyk we Zhejiang welaýatynyň ylmy we tehnologiki kärhanalarynyň razylygyny aldyk.2018-nji ýylda kompaniýamyzyň ady Hangzhou Hanpai Mold Co., LTD-den Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., LTD-e üýtgedildi. SGS tarapyndan gözegçilik edilýän üpjünçi, indi ISO 9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk.

“Happy Mold” ýokary hilli X46Cr13 poslamaýan polatdan, CNC çuň deşik buraw maşynyndan, vakuum söndüriji peçden, beýleki ösen enjamlardan we täsin amaldan peýdalanýar;Şol bir wagtyň özünde, “Happy Mold” -yň ajaýyp hilini we müşderiniň gowy abraýyny döredýän ýokary derejeli tehnikler we berk önümçilik hiline gözegçilik ulgamy bar. Bagtyýar galyp önümçiligiň netijeliligini 10-40% ýokarlandyryp biler, önümçiligiň bahasy 10 azalýar -40%.

 • DIZayn HYZMATY

  Professional dizaýn toparymyz bar,
  güýçli garaşsyz dizaýn ukyby bilen

 • Ygtybarly hil

  Önümiň hilini hünär taýdan barlamak.
  alýan harytlaryňyzyň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek

 • SATYLandan soň HYZMAT

  Gaýtadan goldaw technical tehniki goldaw beriň

KÖPRÄK OKA

ÖNÜMLER MERKEZI

 • Mehaniki halka öl
 • Biomass agaç pellet fabrigi ölýär we tekiz ölýär
 • Organiki dökün bölejikleriniň halkasy ölýär
 • Pişik Litter halka ölýär
Hünär öndürijisi Doňuz iýmitini öndürmek üçin Famsun Pellet Mill ölýär

Professional öndüriji gönüden-göni üpjünçilik halkasy ...

KÖPRÄK OKA
Oba hojalygyny gaýtadan işleýän enjamlar Uzyn iş ömri Dik dürli seriýaly halka Die Creep Feed Andritz Pellet Mill Die

Oba hojalygyny gaýtadan işleýän enjamlar uzak wagtlap ...

KÖPRÄK OKA
Hytaý zawodynyň oba hojalygy önümleri Pelletizator maşyn bölekleri Haýwan iýmitleri üçin iň köp satylýan halka towşan iýmiti Buhler420e Pellet Mill ölýär

Hytaý zawodynyň oba hojalygy önümleri Pelletizator M ...

KÖPRÄK OKA
Zawod gönüden-göni üpjün ediji Granulýator önümçilik liniýa enjamlary bölekleri Ruminasiýa iýmleri üçin galyplar (Sygyrlar we Goýunlar) Zhengchang420d Pellet Mill Die

Zawod Granulýator önümçiligini gönüden-göni üpjün edýär L ...

KÖPRÄK OKA
Fermer iýmitlendiriş aksessuarlary Gowy bahalar Önümçilik kuwwaty Mallar we guş iýmleri Zhengchang Pellet Mill ölýär

Fermer iýmitlendiriş garniturasy Gowy baha ýokary önüm ...

KÖPRÄK OKA
Dürli ýöriteleşdirilen halkaly galyndy balyk gabygy öndürýän maşyn gowy ýerüsti gutarýan Famsun seriýasy Muyang ýokary hilli pellet fabrigi ölýär

Dürli özleşdirilen halka galyndy balyk bölejikleri ýasamak ...

KÖPRÄK OKA
Hytaý süýt fermasynyň enjamlary Iýmit pellet maşyn esbaplary Gyrgyç iýmit Andritz520 nurbat görnüşi Pellet fabrigi ýöriteleşdirilen hoş geldiňiz

Hytaý süýt fermasynyň enjamlary iýmit pellet maşyny ...

KÖPRÄK OKA
Krep iýmit önümçiliginiň ätiýaçlyk şaýlary Kiçijik deşik ululygy poslamaýan polat X46cr13 Hytaýda öndürilen Hangzhou Hanpai zawodynda material ýokary gysyş gatnaşygy pellet fabrigi

Krep iýmit önümçiliginiň ätiýaçlyk şaýlary kiçi H ...

KÖPRÄK OKA
Granulýator Cpm seriýaly Pellet Agaç Pellet Maşyn üçin Speokary tizlikli biomassa agaç Uly deşik ululygy Pellet Mill ölýär

Granulýator Cpm seriýaly Pellet agaç pelle üçin ölýär ...

KÖPRÄK OKA
Agaç bölejik halkasy

Agaç bölejik halkasy

KÖPRÄK OKA
Gyzgyn satylýan bio dökün granulýator maşynynyň ýokary öndürijilik maşyny Hytaýdan ölýär

Gyzgyn satylýan bio dökün granulýator maşyny H ...

KÖPRÄK OKA
Efficientokary täsirli Hanpai zawodynyň halka galyndylary Preokary takyk pişik Litter öndürýän maşyn pes gysyş gatnaşygy Pellet Mill ölýär

Effokary täsirli Hanpai zawodynyň halka galyndylary ýokary Pr ...

KÖPRÄK OKA

Önümçilik prosesi

Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., Ltd.

index_5
index_4

INGENUITY, SYITYASAT WE GÖRNÜŞ

"Müşderini kanagatlandyrmak" kompaniýanyň baky maksady.Müşderilere "nol kemçilik" önümleri we oýlanyşykly hyzmat bermek, kompaniýanyň her bir işgäriniň üýtgewsiz maksady.

BIZ bilen habarlaşyň

amaly

Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., Ltd.

Organiki dökün

Organiki dökün

Bambuk bölejikleri

Bambuk bölejikleri

Gat pollary

Gat pollary

Tüwi gabygy

Tüwi gabygy

Sosna bölejikleri

Sosna bölejikleri

Pişik bölejikleri

Pişik bölejikleri

Gyrgyç bölejikleri

Gyrgyç bölejikleri

Balyk bölejikleri

Balyk bölejikleri

Käşir bölejikleri

Käşir bölejikleri

Gümürtik bölejikler

Gümürtik bölejikler

Towşan bölejikleri

Towşan bölejikleri

Doňuz bölejikleri

Doňuz bölejikleri

Doňuz bölejikleri

Doňuz bölejikleri

Broýler bölejikleri

Broýler bölejikleri

Ördek bölejikleri

Ördek bölejikleri

kompaniýa habarlary

Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., Ltd.

KOREBIR
Zhejiang model birleşigi, Russiýanyň işewür derňewi, halkara bazaryny giňeldýär

Zhejiang model birleşigi, Russiýanyň işewür derňewi, halkara bazaryny giňeldýär

Zhejiang galyp senagaty birleşigi hemişe halkara hyzmatdaşlygy we alyş-çalyş üçin täze mümkinçilikleri gözleýär.Iýun aýynyň 15-den 21-i aralygynda birleşigiň baş sekretary Zhou Genxing netijeli iş derňewi geçirmek üçin bir topara Russiýa gitdi.Bu ...

KÖPRÄK OKA
Ajaýyp syn: 9-njy ILDEX Wýetnam maldarçylyk we süýt sergisiniň 2024-nji ýyldaky üstünlikli netijesi

Ajaýyp syn: 9-njy ILDEX Wýetnam maldarçylyk we süýt sergisiniň 2024-nji ýyldaky üstünlikli netijesi

2024-nji ýylyň 29-njy maýyndan 31-nji maýyna çenli 9-njy ILDEX Wýetnam maldarçylyk we süýt sergisi Wýetnamyň Ho Chi Minh şäherindäki Saýgon sergi we konwensiýa merkezinde (SECC) uly dabara bilen geçirildi.Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., Ltd., adaty öndürilen ýokary netijeliligi we energiýa tygşytlaýjy halkanyň ...

KÖPRÄK OKA
Hanpai Mold, ikinji Ring Die Technology Seminasyny üstünlikli tamamlaýar

Hanpai Mold, ikinji Ring Die Technology Seminasyny üstünlikli tamamlaýar

2024-nji ýylyň 30-njy martynda Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., Ltd., Zhejiang uniwersitetiniň materiallar we in Engineeringenerçilik kollejiniň professory Ling Guop, Hangzhou institutynyň wise-prezidenti Gu Sýaogang ýaly hormatly myhmanlary çagyryp, ikinji Ring Die Technology seminaryny geçirdi. ...

KÖPRÄK OKA
Ajaýyp retrospekt |“Hanpai Mold” 2024-nji ýyldaky Hytaý iýmit senagaty sergisinde şöhle saçýar

Ajaýyp retrospekt |“Hanpai Mold” 2024-nji ýyldaky Hytaý iýmit senagaty sergisinde şöhle saçýar

2024-nji ýylyň 18-nji aprelinden 20-nji apreline çenli Hytaýyň iýmit senagaty sergisi dabaraly ýagdaýda Sýamen halkara konwensiýa we sergi merkezinde geçirildi.Hangzhou Hanpai Mold Technology Co., Ltd., C5 toplumlaýyn sergi meýdançasynda öz öndüren täsirli we energiýa tygşytlaýjy halkasynyň ölendigini görkezdi ...

KÖPRÄK OKA
Şereketimiz Şandong maldarçylyk we iýmit senagaty sergisine gatnaşdy

Şereketimiz Şandong maldarçylyk we iýmit senagaty sergisine gatnaşdy

Şereketimiz 27-nji oktýabrdan 28-nji oktýabr aralygynda Şandong maldarçylyk we iýmit senagaty sergisine gatnaşdy.Şandong welaýat iýmit birleşiginiň degişli ýolbaşçylary stendimize baryp gördüler we pellet m-i gowulaşdyrmak bilen baglanyşykly mowzuklarymyzda kompaniýamyzyň baş müdiri bilen pikir alyşdylar ...

KÖPRÄK OKA